Hợp đồng MUA trống trường - 【CỬA HÀNG NHẠC CỤ TÂN VIỆT】 | CỬA HÀNG THIẾT BỊ ĐOÀN ĐỘI TÂN VIỆT | cua-hang-thiet-bi-doan-doi-tan-viet
thietbidoandoi.vn
Quảng cáo
qc phảiTUNG LUXURY™ - Shop thời trang da hàng hiệu siêu cấp Like Auth

TIN TỨC TRỐNG TRƯỜNG HỌC

Hợp đồng MUA trống trường - 【CỬA HÀNG NHẠC CỤ TÂN VIỆT】

Hợp đồng MUA trống trường - 【CỬA HÀNG NHẠC CỤ TÂN VIỆT】
HỢP ĐỒNG MUA TRỐNG TRƯỜNG Trống Trường Học Bộ Trống gồm có : 1 trống trường có kích thước đường kính mặt trống 100 cm thân trống dài 130 cm + giá đỡ trống Chất liệu: Thân trống làm bằng gỗ mít sơn đỏ có vẽ hoa văn mây , mặt trống làm bằng da trâu có in mặt trống hình hoa văn

                   

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                                   HỢP ĐỒNG KINH TẾ MUA TRỐNG TRƯỜNG HỌC               

Số 31/HĐKT

    

 - Căn cứ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam. Số 33/2005. QH11, Quốc hội thông qua ngày 14/06/2015.

 - Căn cứ luật thương mại số 36/QH11, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2015.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên:

Hôm nay ngày 25 tháng 07 năm 2020 chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN MUA): Trung Tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên Thị Xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Đại diện:  Ông Trần Văn Tùng                 Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Điện  Thoại: ........................................

 

BÊN B (BÊN BÁN): CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TÂN VIỆT

Đại diện: Ông Phạm Chí Tân                   Chức vụ: Chủ cơ sở

Địa chỉ: Đọi Sơn – Duy Tiên – Hà Nam

Điện thoại: 0351.3838.741 – 0977.234.398

TKNH: Phạm Chí Tân, số tài khoản: 1300206130513

Tại NHNN & PTNT Việt Nam, chi nhánh Thăng Long – Hà Nội.

 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thỏa thuận như sau:

 

ĐIỀU 1: BẢNG KÊ HÀNG HÓA

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán các loại mặt hàng và số lượng theo bằng kê sau:

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

1

Trống Trường Học 60x80cm

Bộ

01

5.500.000

5.500.000

 

TỔNG

5.500.000đ

 

 Bằng chữ : ( Năm triệu năm trăm nghìn đồng )

     Số tiền trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển.

 

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

2.1 Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là : 5.500.000 đồng

Bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng ./.

- Đơn giá trên là cố định và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

2.2 Thanh toán

Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng sau khi nhận được hàng 05 ngày. Nếu có sự chậm trễ phải báo cho bên B để hai bên cùng thương lượng.

 

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

3.1 Thời gian giao hàng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3.2 Địa điểm giao hàng: Trung Tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên Thị Xã Từ Sơn , Bắc Ninh

 

ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

4.1 Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A

- Cử cán bộ phối hợp với bên B khi làm thủ tục giao nhận hàng, và các công việc khác.

- Khi nhận hàng bên A có trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng và quy cách hàng hóa. Nếu có sai sót thì yêu cầu bên B có biện pháp xử lý đến khi đạt yêu cầu.

- Thanh toán tiền cho bên B đúng theo điều khoản hợp đồng.

4.2 Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B

- Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Cung cấp cho bên A đầy đủ hóa đơn tài chính.

- Có trách nhiệm bảo hành sản phẩm trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao hàng

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Việc sửa đổi bổ sung tất cả các điều khoản trong hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi đã được hai bên đồng ý chấp thuận bằng văn bản.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng, bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác đảm bảo lợi ích của các bên.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng tự động được thanh lý sau khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.

- Hợp đồng đường thành lập 03 bản bằng tiếng Việt, bên A giữ 02 bản và bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

                                                                                                 Phạm Chí Tân

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

- Căn cứ vào hợp đồng số 31/HĐKT ký ngày 25 tháng 8 năm 2018 giữa bên A Trung Tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên Thị Xã Từ Sơn , Bắc Ninh và bên B do ông Phạm Chí Tân làm đại diện.

Hôm nay ngày 29 tháng 08 năm 2018. Đại diện các bên gồm: Trung Tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên Thị Xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Bên B: CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TÂN VIỆT

Đại diện: Ông Phạm Chí Tân                                 Chức vụ: Chủ cơ sở.

Địa chỉ: Đọi Sơn – Duy Tiên – Hà Nam

Điện thoại: 0351.3838.741      DD:   0977234398

TKNH: Phạm Chí Tân, số tài khoản: 1300206130513

Tại NHNN & PTNT Việt Nam, chi nhánh Thăng Long – Hà Nội.

       Bảng kê sản phẩm:

Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán các loại mặt hàng và số lượng theo bằng kê sau:

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

1

Trống Trường Học 60x80cm

Bộ

01

5.500.000

5.500.000

 

TỔNG

5.500.000đ

Bằng chữ : ( Năm triệu năm trăm nghìn đồng )

     Số tiền trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển.

- Bên B đã bàn giao hàng đúng chủng loại và đủ số lượng như đã thỏa thuận giữa hai bên

- Bên B đã giao đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan.

Tổng giá trị quyết toán thanh lý hợp đồng: 5.500.000 đ (Năm triệu năm trăm nghìn đồng)

Đề nghị bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hợp đồng kinh tế số 31 ký ngày 25/08/2018 đã được thanh lý và không có giá trị kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Biên bản được lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

                                                                                                                         Phạm Chí Tân

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

BẢNG BÁO GIÁ

Cơ sở Sản Xuất và Kinh Doanh Thiết Bị TÂN VIỆT

Địa Chỉ:

HN: Số 200C KĐT mới Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

             ĐT: 043.999.29.21  DD: 0977.234.398

HCM: Số 250 Lê Văn Khương – P.Thới An – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

            ĐT: 08.36.03.05.07  DD: 0983.806.917

TKNH: Phạm Chí Tân, số tài khoản: 1300206130513

Tại NHNN & PTNT Việt Nam, chi nhánh Thăng Long – Hà Nội.

 

Đơn vị nhận báo giá: Trung Tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo Dục Thường Xuyên Thị Xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Địa chỉ: Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

 

Ngày báo giá: 02/11/2017

CƠ SỞ CHÚNG TÔI XIN BÁO GIÁ TỚI QUÝ CƠ QUAN MỘT SỐ MẶT HÀNG SAU:

 

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

1

Trống Trường Học 60x80cm

Bộ

01

5.500.000

5.500.000

 

TỔNG

5.500.000đ

 

Bằng chữ : ( Năm triệu năm trăm nghìn đồng )

  Số tiền trên đã bao gồm Thuế

 

                                                                                               Chủ cơ sở

                                                               

 

 

 

 

                                                                                            Phạm Chí Tân

 

 

 

^ Về đầu trang